Telefonní předvolby Salvador

Telefonní předvolby Salvador (Kódy oblasti):

Město nebo oblast Telefonní předvolba
1.Eastern area26

Telefonní předvolby Salvador