Telefonní předvolby Turkmenistán

Telefonní předvolby Turkmenistán (Kódy oblasti):Telefonní předvolby Turkmenistán