Mezinárodní telefonní předvolba +1721 / 001721

Zadejte název země nebo mezinárodní telefonní předvolba:Mezinárodní telefonní předvolba:+1 721

001 721

Země:

Svatý Martin

Místní čas:

2:13

Doména nejvyšší úrovně:

sx

Kalkulátor telefonních čísel


Poznámka:
Zde je nutné vynechat úvodní nulu národního oblastního kódu. Telefonní číslo '04496 1234496' proto bude mít tvar '+1721 4496 1234496' s volacím kódem země.

Mezinárodní telefonní předvolba +1721 / 001721 / 0111721


+1721 (001721) je Mezinárodní telefonní předvolba pro Svatý Martin. Pokud se nacházíte mimo území Svatý Martin a chcete zavolat osobě v , kromě národního oblastního kódu potřebujete také znát mezinárodní telefonní předvolbu. Mezinárodní telefonní předvolba Svatý Martin je +1721 (001721), takže pokud se nacházíte v Česká republika a chcete zavolat osobě v , musíte nejprve vytočit +1721  a poté zadat telefonní číslo. Nula před národní oblastním kódem se v tomto případě neuvádí. Pro fiktivní telefonní číslo 1234496, telefonní předvolba oblasti a Mezinárodní telefonní předvolba +1721 číslo, které je potřeba vytočit, je +1721   1234496.

Znaménko plus před číslicemi může být obvykle použito v tomto formátu. Ve většině případů se však znaménko plus nahrazuje sekvencí čísel, která informuje telefonní síť o vašem úmyslu vytočit telefonní číslo v jiné zemi. ITU doporučuje používat 00, což je běžný postup v mnoha zemích, včetně všech evropských zemí. Pokud voláte z Česká republika osobě v , můžete místo předvolby +1721  před telefonním číslem použít variantu 001721  . Pro fiktivní telefonní číslo 1234496, telefonní předvolba oblasti a Mezinárodní telefonní předvolba 001721 (Svatý Martin) číslo, které je potřeba vytočit, je 001721   1234496.

I když je hovor přijat ze zahraničí, může číslo volajícího skrýt službu, za kterou poskytovatel služeb účtuje další poplatek. Takové hovory často přicházejí z Afriky – tj. hovory s mezinárodní telefonní předvolbou +2xx – s úmyslem nalákat volaného, aby zavolal zpátky. Vrácení zmeškaného hovoru z takového čísla znamená často pro účastníka vysoké poplatky. Tyto poplatky jsou pak převedeny společnosti, která podvodný telefonát uskutečnila. Čím déle bude vrácený hovor trvat, tím vyšší budou poplatky. Proto je potřeba dát si při vracení nečekaného zmeškaného hovoru ze zahraničí pozor. Účastníci často znají předvolby drahých čísel služeb ve své vlastní zemi, ale na zahraničních telefonních číslech obvykle není možné tyto služby rozpoznat.

Pokud je účastník volán na mobilní číslo, nezáleží na tom, ve které zemi se mobilní zařízení nachází. Zda se jedná o mezinárodní hovor a zda je potřeba zadat mezinárodní telefonní předvolbu – v tomto případě +1721 (001721, Svatý Martin) – záleží pouze na tom, zda volané mobilní zařízení používá mobilního operátora ze stejné země jako volající. Umístění mobilního zařízení není nijak důležité. Za určitých podmínek může však být umístění velmi důležité, pokud se jedná o poplatky za volání. Jakmile se mobilní zařízení dovolá do zahraniční mobilní sítě, jsou účtovány poplatky za roaming. Tyto poplatky platí vlastník daného zařízení bez ohledu na to, zda je sám volaným, nebo zda zavolal někomu jinému. Poplatky za roaming byly v rámci Evropské unie z velké části zrušeny, takže z používání mobilního zařízení v jiné evropské zemi neplynou žádné další poplatky. Mimo Evropskou unii se však často jedná o vysoký příplatek. Poplatky za roaming jsou zvláště vysoké v letadlech a na lodích vybavených mobilní síťovou buňkou. Proto je doporučováno informovat se předem o poplatcích za roaming při pobytu v zahraničí nebo zařízení raději nechat v režimu Letadlo po celou dobu cesty.

Telefonní předčíslí +1721 / 001721 / 0111721 (Volací kód země)