Volací kód země +599 / 00599

Zadejte název země nebo volací kód země:

Volat ze země

do zeměPřejeme vám šťastnou cestu a úspěšné obchodní jednání!Volací kód země +599 / 00599 / 011599

Volací kód země +599 / 00599 / 011599: Curaçao

Pokyny k použití: Volací kód země pro mezinárodní volání jsou podobné místním kódům pro meziměstská volání uvnitř země. Tato skutečnost však neznamená, že místní kódy mohou být při volání do zahraničí vynechány. U mezinárodních volání musíme nejprve vytočit mezinárodní telefonní předvolba, který obvykle začíná 00, poté národní oblastní kód, obvykle však bez typické úvodní nuly a nakonec jako obvykle číslo osoby, které voláme. Proto platí, že telefonní číslo '08765.123456' používané pro volání uvnitř země Německo se pro příchozí volání z Rakouska, Švýcarska či jiné země změní na '0049.8765.123456'.


Mezinárodní telefonní předvolba +599 / 00599 / 011599