Volací kód země +6721 / 006721

Zadejte název země nebo volací kód země:

Volat ze země

do země


Země Volací kód země TLD Místní čas
1.Antarktida+672 100672 1aq15:55 - 15:55
2.Macquarie Island+672 100672 1aq13:55


Přejeme vám šťastnou cestu a úspěšné obchodní jednání!Volací kód země +6721 / 006721 / 0116721

Volací kód země +6721 / 006721 / 0116721: Macquarie Island

Pokyny k použití: Volací kód země pro mezinárodní volání jsou podobné místním kódům pro meziměstská volání uvnitř země. Tato skutečnost však neznamená, že místní kódy mohou být při volání do zahraničí vynechány. U mezinárodních volání musíme nejprve vytočit mezinárodní telefonní předvolba, který obvykle začíná 00, poté národní oblastní kód, obvykle však bez typické úvodní nuly a nakonec jako obvykle číslo osoby, které voláme. Proto platí, že telefonní číslo '08765.123456' používané pro volání uvnitř země Německo se pro příchozí volání z Rakouska, Švýcarska či jiné země změní na '0049.8765.123456'.


Mezinárodní telefonní předvolba +6721 / 006721 / 0116721