Volací kód země Americká Samoa

Zadejte název země nebo volací kód země:

Volat ze země

do země


Země Volací kód země TLD Místní čas
1.Americká Samoa+1 684001 684as18:28

Poznámka:
Zde je nutné vynechat úvodní nulu národního oblastního kódu. Telefonní číslo '08765.123456' proto bude mít tvar '001684.8765.123456' s volacím kódem země.


Kalkulátor telefonních číselPřejeme vám šťastnou cestu a úspěšné obchodní jednání!Volací kód země Americká Samoa

Volací kód země pro volání do Americká Samoa. (Americka Samoa): +1684

Pokyny k použití: Volací kód země pro mezinárodní volání jsou podobné místním kódům pro meziměstská volání uvnitř země. Tato skutečnost však neznamená, že místní kódy mohou být při volání do zahraničí vynechány. U mezinárodních volání musíme nejprve vytočit mezinárodní telefonní předvolba, který obvykle začíná 00, poté národní oblastní kód, obvykle však bez typické úvodní nuly a nakonec jako obvykle číslo osoby, které voláme. Proto platí, že telefonní číslo '08765.123456' používané pro volání uvnitř země Americká Samoa se pro příchozí volání z Rakouska, Švýcarska či jiné země změní na '001684.8765.123456'.


Mezinárodní telefonní předvolba Americká Samoa