Telefonní předčíslí Česká republika

Zadejte název země nebo telefonní předčíslí:Země:Česká republika

telefonní předčíslí:

+420

00420

Místní čas:

17:39

Doména nejvyšší úrovně:

cz

Kalkulátor telefonních čísel


Poznámka:
Úvodní nula národního oblastního kódu zde NESMÍ být vynechána. Telefonní číslo '07604 1187604' proto bude mít tvar '+420.07604 1187604' s volacím kódem země.


Telefonní předvolby Česká republika (Kódy oblasti)...

Telefonní předčíslí Česká republika (Volací kód země)


telefonní předčíslí pro Česká republika je +420 (00420). Pokud se nacházíte mimo území Česká republika a chcete zavolat osobě v Central Bohemian, , kromě národního oblastního kódu potřebujete také znát mezinárodní telefonní předvolbu. telefonní předčíslí Česká republika je +420 (00420), takže pokud se nacházíte v Francie a chcete zavolat osobě v Central Bohemian, , musíte nejprve vytočit +420 31 a poté zadat telefonní číslo. Pro fiktivní telefonní číslo 4187604, telefonní předvolba oblasti 31 a telefonní předčíslí +420 číslo, které je potřeba vytočit, je +420 31 4187604.

Znaménko plus před číslicemi může být obvykle použito v tomto formátu. Ve většině případů se však znaménko plus nahrazuje sekvencí čísel, která informuje telefonní síť o vašem úmyslu vytočit telefonní číslo v jiné zemi. ITU doporučuje používat 00, což je běžný postup v mnoha zemích, včetně všech evropských zemí. Pokud voláte z Francie osobě v Central Bohemian, , můžete místo předvolby +420 31 před telefonním číslem použít variantu 00420 31. Pro fiktivní telefonní číslo 4187604, telefonní předvolba oblasti 31 a telefonní předčíslí 00420 (Česká republika) číslo, které je potřeba vytočit, je 00420 31 4187604.

I když je hovor přijat ze zahraničí, může číslo volajícího skrýt službu, za kterou poskytovatel služeb účtuje další poplatek. Takové hovory často přicházejí z Afriky – tj. hovory s mezinárodní telefonní předvolbou +2xx – s úmyslem nalákat volaného, aby zavolal zpátky. Vrácení zmeškaného hovoru z takového čísla znamená často pro účastníka vysoké poplatky. Tyto poplatky jsou pak převedeny společnosti, která podvodný telefonát uskutečnila. Čím déle bude vrácený hovor trvat, tím vyšší budou poplatky. Proto je potřeba dát si při vracení nečekaného zmeškaného hovoru ze zahraničí pozor. Účastníci často znají předvolby drahých čísel služeb ve své vlastní zemi, ale na zahraničních telefonních číslech obvykle není možné tyto služby rozpoznat.

Pokud je účastník volán na mobilní číslo, nezáleží na tom, ve které zemi se mobilní zařízení nachází. Zda se jedná o mezinárodní hovor a zda je potřeba zadat mezinárodní telefonní předvolbu – v tomto případě +420 (00420, Česká republika) – záleží pouze na tom, zda volané mobilní zařízení používá mobilního operátora ze stejné země jako volající. Umístění mobilního zařízení není nijak důležité. Za určitých podmínek může však být umístění velmi důležité, pokud se jedná o poplatky za volání. Jakmile se mobilní zařízení dovolá do zahraniční mobilní sítě, jsou účtovány poplatky za roaming. Tyto poplatky platí vlastník daného zařízení bez ohledu na to, zda je sám volaným, nebo zda zavolal někomu jinému. Poplatky za roaming byly v rámci Evropské unie z velké části zrušeny, takže z používání mobilního zařízení v jiné evropské zemi neplynou žádné další poplatky. Mimo Evropskou unii se však často jedná o vysoký příplatek. Poplatky za roaming jsou zvláště vysoké v letadlech a na lodích vybavených mobilní síťovou buňkou. Proto je doporučováno informovat se předem o poplatcích za roaming při pobytu v zahraničí nebo zařízení raději nechat v režimu Letadlo po celou dobu cesty.

Mezinárodní telefonní předvolba Česká republika