Telefonní předčíslí Náhorně-karabašská republika

Zadejte název země nebo telefonní předčíslí:

Volat ze země

do zeměZemě:Náhorně-karabašská republika

telefonní předčíslí:

+374 47

00374 47

Místní čas:

19:13

Doména nejvyšší úrovně:

am

Kalkulátor telefonních čísel


Poznámka:
Zde je nutné vynechat úvodní nulu národního oblastního kódu. Telefonní číslo '03125 1493125' proto bude mít tvar '+37447 3125 1493125' s volacím kódem země.

Telefonní předčíslí Náhorně-karabašská republika (Volací kód země)


telefonní předčíslí pro Náhorně-karabašská republika je +37447 (0037447). Pokud se nacházíte mimo území Náhorně-karabašská republika a chcete zavolat osobě v Kashatagh, , kromě národního oblastního kódu potřebujete také znát mezinárodní telefonní předvolbu. telefonní předčíslí Náhorně-karabašská republika je +37447 (0037447), takže pokud se nacházíte v Česká republika a chcete zavolat osobě v Kashatagh, , musíte nejprve vytočit +37447 47732 a poté zadat telefonní číslo. Nula před národní oblastním kódem se v tomto případě neuvádí. Pro fiktivní telefonní číslo 493125, telefonní předvolba oblasti 047732 a telefonní předčíslí +37447 číslo, které je potřeba vytočit, je +37447 47732 493125.

Znaménko plus před číslicemi může být obvykle použito v tomto formátu. Ve většině případů se však znaménko plus nahrazuje sekvencí čísel, která informuje telefonní síť o vašem úmyslu vytočit telefonní číslo v jiné zemi. ITU doporučuje používat 00, což je běžný postup v mnoha zemích, včetně všech evropských zemí. Pokud voláte z Česká republika osobě v Kashatagh, , můžete místo předvolby +37447 47732 před telefonním číslem použít variantu 0037447 47732. Pro fiktivní telefonní číslo 493125, telefonní předvolba oblasti 047732 a telefonní předčíslí 0037447 (Náhorně-karabašská republika) číslo, které je potřeba vytočit, je 0037447 47732 493125.

I když je hovor přijat ze zahraničí, může číslo volajícího skrýt službu, za kterou poskytovatel služeb účtuje další poplatek. Takové hovory často přicházejí z Afriky – tj. hovory s mezinárodní telefonní předvolbou +2xx – s úmyslem nalákat volaného, aby zavolal zpátky. Vrácení zmeškaného hovoru z takového čísla znamená často pro účastníka vysoké poplatky. Tyto poplatky jsou pak převedeny společnosti, která podvodný telefonát uskutečnila. Čím déle bude vrácený hovor trvat, tím vyšší budou poplatky. Proto je potřeba dát si při vracení nečekaného zmeškaného hovoru ze zahraničí pozor. Účastníci často znají předvolby drahých čísel služeb ve své vlastní zemi, ale na zahraničních telefonních číslech obvykle není možné tyto služby rozpoznat.

Pokud je účastník volán na mobilní číslo, nezáleží na tom, ve které zemi se mobilní zařízení nachází. Zda se jedná o mezinárodní hovor a zda je potřeba zadat mezinárodní telefonní předvolbu – v tomto případě +37447 (0037447, Náhorně-karabašská republika) – záleží pouze na tom, zda volané mobilní zařízení používá mobilního operátora ze stejné země jako volající. Umístění mobilního zařízení není nijak důležité. Za určitých podmínek může však být umístění velmi důležité, pokud se jedná o poplatky za volání. Jakmile se mobilní zařízení dovolá do zahraniční mobilní sítě, jsou účtovány poplatky za roaming. Tyto poplatky platí vlastník daného zařízení bez ohledu na to, zda je sám volaným, nebo zda zavolal někomu jinému. Poplatky za roaming byly v rámci Evropské unie z velké části zrušeny, takže z používání mobilního zařízení v jiné evropské zemi neplynou žádné další poplatky. Mimo Evropskou unii se však často jedná o vysoký příplatek. Poplatky za roaming jsou zvláště vysoké v letadlech a na lodích vybavených mobilní síťovou buňkou. Proto je doporučováno informovat se předem o poplatcích za roaming při pobytu v zahraničí nebo zařízení raději nechat v režimu Letadlo po celou dobu cesty.

Mezinárodní telefonní předvolba Náhorně-karabašská republika