Mezinárodní telefonní předvolby / volací kódy zemí pro mezinárodní volání jsou podobné místním kódům pro meziměstská volání uvnitř země. Tato skutečnost však neznamená, že místní kódy mohou být při volání do zahraničí vynechány. U mezinárodních volání musíme nejprve vytočit mezinárodní telefonní předvolba, který obvykle začíná '00', poté národní oblastní kód, obvykle však bez typické úvodní nuly a nakonec jako obvykle číslo osoby, které voláme. Proto platí, že telefonní číslo '08765.123456' používané pro volání uvnitř země Německo se pro příchozí volání z Rakouska, Švýcarska či jiné země změní na '0049.8765.123456'. Veškeré známé výjimky z tohoto pravidla jsou k dispozici na těchto webových stránkách.

K dispozici jsou následující možnosti:


10 nejvyhledávanějších zemí nebo volacích kódů zemí:

Země Mezinárodní telefonní předvolba TLD Místní čas
1.Německo0049+49.de22:03
2.Polsko0048+48.pl22:03
3.Slovensko00421+421.sk22:03
4.USA001+1.us13:03 - 18:03
5.Rakousko0043+43.at22:03
6.Švýcarsko0041+41.ch22:03
7.Anglie0044+44.uk21:03
8.Nizozemsko0031+31.nl22:03
9.Gruzie00995+995.ge0:03
10.Česká republika00420+420.cz22:03


Přejeme vám šťastnou cestu a úspěšné obchodní jednání!


Německo - Polsko - Slovensko - USA - Rakousko - Švýcarsko - Anglie - Nizozemsko - Gruzie - Česká republika - Maďarsko - Irsko - Ukrajina - Švédsko - Dánsko - Rumunsko - Belgie - Argentina - Lotyšsko - Indie - Čínská lidová republika - Japonsko - Izrael - Bulharsko - Chorvatsko - Litva - Rusko - Kanada - Řecko - Itálie - Francie - Brazílie - Skotsko - Bělorusko - Filipíny - Estonsko - Hongkong - Nigérie - Mexiko - Malta - Demokratická republika Kongo - Španělsko - Bermudy - Alžírsko - Kypr - Pobřeží slonoviny - Kazachstán - Burkina Faso - Slovinsko - Albánie